GEODETICKÉ PRÁCE (PARCELIZACE POZEMKŮ)

Jste vlastníkem velkého pozemku a rád by jste část nebo celek tohoto pozemku prodal? V tomto případě využijte naší služby prodeje pozemku při jeho rozdělení na menší části. Tato služba je poskytována klientům, kteří se rozhodnou přes naši realitní kancelář prodat pozemek nebo jeho část. Jedná se především o případy, kdy vlastník pozemku větších rozměrů má zájem tento pozemek prodat po částech. A to, ať už se jedná o klienta, který chce prodat část zahrady, nebo o klienta, který bude svůj pozemek dělit na menší stavební parcely. V těchto případech je při prodeji možno docílit i vyšší prodejní ceny, což si vlastníci někdy neuvědomují. Využijte této služby naší kanceláře a prodávejte svůj pozemek přes naši společnost.

Výhody a problémy:

Téma prodeje pozemku, či nákupu pozemku je složité téma a je třeba, aby jste se poradili v naší realitní kanceláři. Neodborné úvahy některých majitelů a kupců pozemků anebo jejich rozdělení pozemku za účelem prodeje a tvorby zisku se jim mnohdy stávají osudnými a to má za následek zbytečné náklady.

Přijděte se k nám poradit. Výběr některých témat k zamyšlení u pozemků:

 1. kde jsou přesně na pozemku ing. sítě - tj. plyn, voda, elektřina, kanalizace dešťová a splašková, datové sítě
 2. geologický průzkum - podloží a radon
 3. písemné kolaudace inženýrských sítí
 4. žádal již někdo o předběžnou informaci, či vyjádření dodavatelů médií, zda povolí další připojení na řád a v jaké kapacitě?
 5. územní plán, určení využití pro bydlení
 6. konzultace za starostou obce
 7. vydání územního povolení
 8. ochranné pásmo např. lesa, vedení ing. sítí apod.
 9. právní zatížení, např. břemeno průchodu a průjezdu, pokládka ing. sítí
 10. jak je ošetřena příjezdová komunikace?
 11. kvalita bydlení v oblasti např. zápach, častá inverze, hluk, apod.
 12. poloha a sklon pozemku
 13. infrastruktura v obci, tj. potraviny, škola, lékař