SLUŽBY DEVELOPERŮM

Naše realitní společnost garantuje developerům kompletní a profesionální služby v této oblasti včetně zajištění veškerých vedlejších služeb. Naše služby začínají u přípravy financování výstavby developerského projektu včetně jeho zajištění a vyhledávání vhodných lokalit pro budoucí výstavbu, kde prověřujeme veškeré možnosti a rizika v dané lokalitě. Ve spolupráci s architektem a investorem připravujeme návrhy vhodného uspořádání a členění jednotlivých prostor s ohledem na požadavky trhu s nemovitostmi a novými trendy. Developerovi předkládáme ekonomický rozpočet s plánem prodeje a marketingový plán práce realitní kanceláře a mediální kampaně. Před prodejem zajišťujeme koncepty smluv s provázaností na danou výstavbu a financování projektu developera s ohledem na konečného kupce a jeho hypotéku. Předložíme způsob financování celého projektu s porovnávací analýzou jiných bank a financujících subjektů.

Úspora nákladu a komplikací developera:

Využitím našich služeb realitní kanceláře si developerská společnost ušetří velké náklady na mediální a inzertní kampaně pro publikaci prodeje nemovitostí. Dále developer nemusí investovat do prodejní síly vlastního personálu, kde je zapotřebí profesionálních prodejců s obchodními dovednostmi. S dobrým načasováním zakázky a poradenstvím naší kanceláře bude docíleno lepšího prodejního výsledku a tím i vyššího zisku developera. Realitní kancelář navíc koordinuje další konkurenční zprostředkovatele bez nároku na zvýšení odměny.

Nabízíme v rámci zakázky developerovi:

Vše další je dle konkrétního vývoje prodeje zakázky a realizace stavby.

Výhody naší kanceláře pro developera: