VÝHODY REALITNÍ KANCELÁŘE

Mnoho lidí si v dnešní době neuvědomuje jaké konkrétní výhody mu přináší činnost realitní kanceláře při prodeji nebo pronájmu jeho nemovitosti. V první řadě je důležitá odbornost realitní kanceláře v daném oboru se znalostí daného trhu s nemovitostmi včetně všech jeho rizik a předností. Realitní kancelář je pomocníkem při prodeji nebo pronájmu nemovitostí, a také přináší oběma stranám, tj. majiteli nemovitosti, kupci, či nájemci mnoho výhod.

Základní výhody jsou:

Společnost I.E.T.Reality s.r.o. pracuje s těmito předsevzetími a cíli:

Co Vás čeká v realitní kanceláři – postup

Rozhodli jste se prodat či pronajmout svou nemovitost prostřednictvím naší realitní kanceláře a chcete vědět, co můžete očekávat? Nemusíte mít obavy z prvního kontaktu s naší realitní kanceláří, poněvadž naše poradenské služby jsou bezplatné. Kontaktujte nás!

1. První schůzka, předání informací

Při prvním telefonickém kontaktu si s vámi náš realitní makléř dohodne osobní schůzku, na které si prohlédne vaši nemovitost. Naši realitní makléři jsou dlouholetými profesionály pracující v oboru prodeje a pronájmu nemovitostí a rádi vám poradí jakou optimální výši ceny nemovitosti pro prodej, či pronájem u vaší nemovitosti zvolit. Tento realitní makléř, který vás bude mít na starosti, vás bude doprovázet po celou dobu realitního obchodu, až do samotného předání nemovitosti. Zkontrolujeme kompletnost podkladů nutných k realizaci obchodního případu a potřebných k uzavření zprostředkovatelské smlouvy, která se uzavírá mezi vámi a naší realitní kanceláří. Na této schůzce si makléř také pořídí kompletní fotodokumentaci a podrobný popis nemovitosti.

2. Sepsání zprostředkovatelské smlouvy

Na základě oboustranné dohody s vámi a naší realitní kanceláří se sepíše zprostředkovatelská smlouva. Tato smlouva obsahuje pravidla tohoto obchodu, která chrání nejenom zájmy zprostředkovatele, ale i vlastníka nemovitostí – Vás. V této smlouvě je například ustanovení o prodejní či nájemní ceně, za kterou se vaše nemovitosti mohou nabízet.

3. Propagace

Naší pracovníci realitní kanceláře následně vaši nemovitost zadají do databáze objektů na našem vlastním serveru. Tato již automaticky spáruje a vyhledá možné zájemce, kteří se v průběhu naší činnosti u nás registrují jako zájemci o nemovitosti. Dále systém automaticky zadává Vaši nemovitost do všech dostupných inzertních realitních vyhledávačů a internetové inzerce. Mimo jiné naše kancelář při výhradních zakázkách tyto prezentuje i v tištěných mediích a časopisech jako např. Real City a Grand Reality apod. Naše realitní kancelář má již řadu let rezervována nejlepší místa v těchto časopisech na titulní stránce apod. a tím dosahujeme lepší efektivity prodeje než konkurence. Vaše zakázka je umístěna i na našich webových stránkách a na prezentačních vývěskách pěších zón.

4. Prohlídky nemovitosti

Další neocenitelnou výhodou naší realitní kanceláře je možnost bezplatného volání na naše centrální inzertní číslo, které je v pracovní dobu od 8 hod do 19 hod obsluhováno profesionálními poradci. Dále mají klienti možnost kontaktovat vašeho realitního makléře na jeho přímý mobilní anebo pevný telefon, který je mnohdy k dispozici i do večerních hodin. Následně je dohodnuta prohlídka vaší nemovitosti, na kterou se dostaví osobně i realitní makléř, který provádí prodej vaší nemovitosti.

5. Zprostředkování financování

Při realizaci, či jen při konzultaci tohoto obchodního případu je zájemci o vaší nemovitost nabídnuta i přímá pomoc při financování kupní ceny prostřednictvím naší realitní kanceláře. Tímto způsobem ulehčujeme zájemcům o nemovitosti jejich trápení nad vyřizováním úvěru a tím docílíme i lepšího efektu prodeje vaší nemovitosti.

6. Sepsání rezervační smlouvy a složení rezervační zálohy

Se solventním zájemcem o koupi vaší nemovitosti následně sepíšeme rezervační smlouvu. V této smlouvě již jasně deklaruje zájemce o koupi svůj záměr koupi, či pronajmout Vaši nemovitost za dohodnutou kupní nebo nájemní cenu. Tento zájem stvrzuje jednak svým podpisem, ale také složenou rezervační zálohou. Zároveň je zde stanoven nejpozdější termín podpisu kupní, či nájemní smlouvy.

7. Sepsání budoucí kupní smlouvy

Následně zajistíme všechny potřebné doklady na přípravu převodních smluv, jejichž návrhy vám naše kancelář vyhotoví. V této smlouvě o budoucí smlouvě je již závazek obou účastníků prodeje anebo pronájmu nemovitostí uzavřít do určeného termínu smlouvu kupní, či nájemní. Tato smlouva o budoucí smlouvě se používá v případech, kdy např. kupující strana vyřizuje hypoteční úvěr nebo nemovitosti nejsou stavebně dokončeny anebo má jedna ze smluvních stran jiný důvod proč se kupní, či nájemní smlouva nemůže podepsat okamžitě, ale vážný zájem o realizaci obchodu mají obě dvě strany navzájem.

8. Složení kupní ceny

Dle dohody účastníků se částka kupní ceny skládá do úschovy naší realitní kanceláře. Pro každý převod vlastnických práv je možno využít i úschovy u advokáta, či notáře, ale ta je již zpoplatněna. Co je to úschova kupní ceny ?

9. Sepsání kupní či nájemní smlouvy

V okamžiku, kdy jsou obě dvě strany rozhodnuty nemovitost koupit a prodat nebo pronajmout, a při prodeji je již uhrazena kupní cena v úschově, je možno takovouto finální předem odsouhlasenou smlouvu v naší realitní kanceláři uzavřít. Pozor na kontrolu uzavíraných smluv, které by měl vždy zkontrolovat i váš vlastní advokát. Žádná realitní kancelář není kanceláří advokátní a tudíž nemůže garantovat správnost obsahu smluv. Vyhotovujeme pouze návrhy, které jsou samozřejmě pečlivě naší kanceláři a našim právníkem kontrolovány.

10. Návrh na vklad

Po podpisu kupní smlouvy bude proveden návrh na vklad na příslušném Katastrálním úřadě. Tento návrh na vklad je našim pracovníkem doručen na katastrální úřad a následně je vám tento návrh oražený podacím razítkem katastrálního úřadu doručen.

11. Vyplacení kupní ceny

Po prokázání změny vlastnického práva, či jiných ustanovených podmínek je oprávněné straně vyplacena kupní cena na její bankovní účet. Hotovostní výplaty neprovádíme. Tímto je obchod s nemovitostí ukončen.

12. Provize

Provizi si naše realitní kancelář účtuje až po úspěšné realizaci obchodního případu. Výše provize je dle standardu realitních kanceláří v České Republice a dle doporučení asociace realitních kanceláří.

13. Pomoc při zajištění odhadu nemovitosti pro potřeby zaplacení daně z převodu nemovitosti.

Naše realitní kancelář vám ráda pomůže při vyřízení odhadu nemovitosti pro účely zákonné daně z převodu nemovitosti. Tato daň je ze zákona hrazena stranou prodávající a to ve výši 4 % z ceny kupní, či odhadní. Daň je počítaná z ceny vyšší.

14. Předání nemovitostí

Jsme přítomni u vašeho předání nemovitosti, kde vám pomůžeme s protokolárním předáním, opisem měřidel a určením vybavení, závad apod. Dále jsme také nápomocni při vyplnění formulářů na přepis médií, plynu, vody a elektrické energie. To vše za přítomnosti našeho realitního makléře, který vás celou dobu doprovázel při veškerých jednáních až do samotného a úspěšného konce, který jak doufáme, vedl k vaší naprosté spokojenosti.