ÚSCHOVY KUPNÍCH CEN

Bezpečí při placení a finančních operacích spojených s převodem nebo pronájmem nemovitostí, či prodejem podniku.

Úschova kupní ceny patří již dnes ke standardním formám bezpečného zaplacení kupní ceny. Bohužel, stále ještě v dnešní době není tato forma úhrady veřejně všem známa, ačkoliv se jedná o jediný bezpečný mechanizmus, jak převést vlastnické právo k nemovitostem a uhradit přitom kupní cenu, aniž by klient přišel o své finanční prostředky a majitel o svou nemovitost. Naše společnost provádí svěřenecké úschovy prostřednictvím vlastního smluvního advokáta, či je zajišťuje u notářů. Klient má také možnost svěřit finanční prostředky na depozitní účty naší společnosti vedené u UniCredit Bank, a.s., které jsou vedeny na jména složitelů. Tato služba je zpoplatněna zvláštním poplatkem.

Co je to úschova kupní ceny?

V okamžiku podpisu kupní smlouvy hradí kupující kupní cenu prodávajícímu, ale ne k jeho rukám, jak bylo starým zvykem, ale ke třetí osobě tzv. svěřeneckému správci - tj. advokát, notář, banka nebo realitní kancelář, který bude do doby převodu vlastnického práva na kupujícího peníze opatrovat. Podepsaná kupní smlouva se podává na katastrální úřad, který započne řízení vkladu vlastnického práva na kupujícího. Po určitém čase katastrální úřad v normálních případech vklad vlastnického práva na kupujícího povolí a zapíše do listu vlastnictví. Po té, co se tímto úkonem stane kupující právoplatným vlastníkem kupované nemovitosti, vyplatí svěřenecký správce kupní cenu prodávajícímu.
Pokud by ale z nějakého důvodu katastrální úřad vklad vlastnického práva zamítnul a kupující by se nestal vlastníkem kupovaných nemovitostí, ačkoli již zaplatil kupní cenu, vrátí svěřenecký správce kupní cenu zpět kupujícímu. A právě zde je tato jistota, že kupující o své peníze nepřijde.