Nové způsoby prodeje nemovitostí - DRAŽBY

          Je několik způsobů jak prodat nemovitost a jedním z nich je formou veřejné dražby. Asi všichni víte z televize z amerických filmů, jak vypadá dražba. Podobně to probíhá také v České republice, jen s tím rozdílem, že u nás účastnící dražby zvedají přidělená dražební čísla a přitom podávají svou nabídku a licitátor za pultíkem tyto nabídky přijímá.

          V ČR je několik druhů dražeb. Je dražba dobrovolná a nedobrovolná. Obě se řídí zákonem č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Dále se můžete setkat s dražbou, která je nejčastěji vykonávaná exekutorem a ty se zpravidla řídí občanským soudním řádem. Každá z těchto dražeb může být vykonána osobně – tzv. „kamenná dražba“ nebo elektronicky.

          Jelikož nezastáváme post exekutora a Vy prodávat nemovitost chcete a nikoliv musíte, tak nás zajímá dražba dobrovolná. Jak už název napovídá, tak se jedná o dobrovolný proces, tedy kdokoliv kdo má právo s nemovitostí nakládat, může jí také prodat formou dobrovolné dražby. Problém ovšem je, že vlastnící nemovitostí o tomto způsobu prodeje nevědí nebo se obávají, že to bude pro ně moc složité nebo drahé. Přitom při dražbě není ani vlastník povinen dokládat průkaz energetické náročnosti budovy, jako tomu je u prodeje.

 

Proč tedy prodat v dražbě a ne v přímém prodeji:

 

          Dražba je bezpečný proces, protože dražbu mohou organizovat pouze fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku, obchodní společnosti nebo družstva, pokud splňují podmínky stanovené zákonem o veřejných dražbách a bylo jim vydáno příslušné živnostenské oprávnění. To znamená, že dražebník musí mít vydanou koncesi k provádění dražeb, která je podmíněna předchozím písemným souhlasem Ministerstva pro místní rozvoj a také uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti dražebníka za škodu, která by mohla v souvislosti s jeho činností vzniknout. Organizování dražby je tedy vázanou živností a nikoliv volnou, jak je tomu u přímého prodeje, kterou má většina zprostředkovatelů.

           Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám je zodpovíme. Formulář je zde, budeme Vás co nejdříve kontaktovat.