GEODETICKÉ PRÁCE (PARCELACE POZEMKŮ)

Jste vlastníky velkého pozemku a rádi byste část nebo celek tohoto pozemku prodali? V tomto případě využijte naše služby prodeje pozemku při jeho rozdělení na menší části. Tato služba je poskytována klientům, kteří se rozhodnou naším prostřednictvím prodat pozemek nebo jeho část. Jedná se především o případy, kdy vlastník pozemku větších rozměrů má zájem tento pozemek prodat po částech. A to, ať už se jedná o klienta, který chce prodat část zahrady, nebo o klienta, který bude svůj pozemek dělit na menší stavební parcely. V těchto případech je při prodeji možno docílit i vyšší prodejní ceny, což si vlastníci někdy neuvědomují. Využijte této služby a prodávejte svůj pozemek s námi.

Výhody a problémy:

Téma prodeje pozemku či nákupu pozemku je složité téma a je vhodné, abyste se poradili v naší společnosti. Neodborné úvahy některých majitelů a kupců pozemků nebo jejich úvahy o rozdělení pozemku za účelem prodeje a tvorby zisku se jim mnohdy stávají osudnými, a to má za následek zbytečné náklady, případně ztrátu příležitostí.

Přijděte se k nám poradit. Výběr některých témat k zamyšlení:

 1. Kde jsou přesně na pozemku ing. sítě - tj. plyn, voda, elektřina, kanalizace dešťová a splašková, datové sítě
 2. Geologický průzkum - podloží a radon
 3. Písemné kolaudace inženýrských sítí
 4. Žádal již někdo o předběžnou informaci, či vyjádření dodavatelů médií, zda povolí další připojení na řád a v jaké kapacitě?
 5. Územní plán, určení využití pro bydlení
 6. Konzultace se starostou obce, stavebními úřady
 7. Vydání územního povolení
 8. Ochranné pásmo, např. lesa, vedení ing. sítí apod.
 9. Právní zatížení, např. břemeno průchodu a průjezdu, pokládka inženýrských sítí
 10. Jak je ošetřena příjezdová komunikace?
 11. Kvalita bydlení v oblasti např. zápach, častá inverze, hluk, apod.
 12. Poloha a sklon pozemku
 13. Infrastruktura v obci, tj. potraviny, škola, lékař