ODHADY NEMOVITOSTÍ

Naše společnost zajišťuje znalecké i tržní odhady nemovitostí pro klienty, kteří prostřednictvím naší realitní kanceláře realizují budoucí, či následný prodej své nemovitosti. Vyhotovení znaleckého posudku je v nejčastějších případech zapotřebí pro potřeby daně z nabytí nemovitostí, dědického řízení nebo k porovnání prodejní ceny s realizovanou cenou.

Daňová povinnost se týká strany prodávajícího, který je povinen do 3 měsíců od provedení vkladu vlastnického práva na kupujícího podat daňové přiznání, jehož nedílnou součástí je právě tento znalecký posudek a kupní smlouva. Daň je vždy hrazena z ceny kupní nebo z ceny dle znaleckého posudku, a to z ceny vyšší. Výše daně je 4%. Dále se znalecký posudek může využít pro stanovení prodejní ceny, dražební ceny anebo k jinému odbornému účelu.