Vyběrová řízení

     Výběrové řízení „VŘ“ je forma přímého prodeje, kdy organizátor VŘ vyzve neomezený počet zájemců k podání závazné nabídky ke koupi nemovitosti. Výběrové řízení může proběhnout dvěma způsoby a to buď „obálkovou metodou“ nebo „elektronickou aukcí“. Zvolený způsob závisí na typu prodávané nemovitosti.

    Přiblížíme Vám první způsob prodeje, tedy obálkovou metodu, která je vhodná pro prodej složitějších nemovitostí jako jsou průmyslové areály, kde stále probíhá výroba, nebo když například prodáváte místo nemovitosti společnost, která právě takový areál vlastní.

     Jak takové VŘ probíhá? Před samotným vyhlášením VŘ se za součinnosti vlastníka nemovitosti stanoví kritéria a podmínky prodeje pro podání nabídek zájemců. Kritéria můžou být různá, opět závisí na typu nemovitosti. Nejčastějším hodnotícím kritériem je výše kupní ceny, ale pro vyhodnocení nejvhodnější nabídky je možné zohlednit také způsob platby (hotově, úvěrem, na splátky, apod.) nebo například schopnost zachovat stávající výrobu.

     Ve VŘ se stanoví vždy termín, do kdy jsou zájemci povinni odevzdat zapečetěnou obálku se svojí nabídkou. Termín by měl být dostatečně dlouhý, min. dva měsíce. Je to z důvodu, že ve VŘ se prodávají složitější nemovitosti nebo podniky a proto je důležitý dostatečně dlouhý časový horizont.

     Výsledkem výběrového řízení je nejvýhodnější nabídka, na základě které se uzavře příslušná smlouva (kupní nebo nájemní smlouva popřípadě jiná smlouva o převodu vlastnictví).

     Výběrové řízení lze použít pro prodej i pronájem nemovitostí. U pronájmu je to nejčastěji při hledání zájemce v gastronomii popřípadě v retailu.

     V posledních letech naše společnost čím dál častěji používá tzv. zkrácené výběrové řízení, kdy na prodej nemovitosti najdeme v krátkém časovém horizontu více zájemců a tak, aby byl prodej férový a pro vlastníka jsme docílili nejvyšší kupní ceny, uspořádáme pouze mezi vybranými zájemci krátké výběrové řízení, které trvá maximálně jeden týden a má za úkol pouze získat nejvyšší nabídku, nikoliv nejvýhodnější.

     Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám je zodpovíme. Kontakty naleznete zde.