DRAŽBY

     Je několik způsobů jak prodat nemovitost a jedním z nich je formou veřejné dražby. Asi všichni víte z televize z amerických filmů, jak vypadá dražba. Podobně to probíhá také v České republice, jen s tím rozdílem, že u nás účastnící dražby zvedají přidělená dražební čísla a přitom podávají svou nabídku a licitátor za pultíkem tyto nabídky přijímá.

     V ČR je několik druhů dražeb. Je dražba dobrovolná a nedobrovolná. Obě se řídí zákonem č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ale můžete se setkat s dražbou, která je nejčastěji vykonávaná exekutorem a ty se zpravidla řídí občanským soudním řádem. Každá z těchto dražeb může být vykonána osobně – tzv. „kamenná dražba“ nebo pak elektronicky.

     Jelikož nezastáváme post exekutora a Vy prodávat nemovitost chcete a nikoliv musíte, tak pro záměr prodeje může být vhodná dražba dobrovolná. Jak už název napovídá, tak se jedná o dobrovolný proces, tedy kdokoliv, kdo má právo s nemovitostí nakládat, může ji také prodat formou dobrovolné dražby. Tento způsob prodeje je vhodný nejen pro investiční nemovitosti, jako jsou pozemky, výrobní areály, činžovní domy, ale i pro rodinné domy, byty nebo chaty. Problém ovšem je, že často vlastnící nemovitostí o tomto způsobu prodeje nevědí nebo se obávají, že to bude pro ně moc složité nebo drahé. Přitom při dražbě není ani vlastník povinen dokládat průkaz energetické náročnosti budovy, jako tomu je u prodeje.

Proč tedy prodat v dražbě a ne v přímém prodeji:

    

     Dražba má ale také výhody pro kupujícího. Vzhledem k tomu, že se v dražbě neuzavírá kupní smlouva, přechází vlastnické právo na vydražitele okamžikem příklepu (za předpokladu, že doplatí cenu dosaženou vydražením). Následný zápis do katastru nemovitostí má už jen deklaratorní účinky. Tedy se Vám nestane, jako tomu může být u prodeje, že sice podepíšete kupní smlouvu, zaplatíte kupní cenu, ale následně Vám katastrální úřad z nějakého důvodu vlastnické právo nezapíše. V dražbě také neexistuje odstoupení od kupní smlouvy, jako u prodeje. V okamžiku, kdy vydražíte a doplatíte kupní cenu, vystaví dražebník nabývací tituly, ke kterým již není potřeba mít podpis a souhlas prodávajícího.

     Dražba je bezpečný proces pro obě strany, protože dražbu mohou organizovat pouze fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku, obchodní společnosti nebo družstva, pokud splňují podmínky stanovené zákonem o veřejných dražbách a bylo jim vydáno příslušné živnostenské oprávnění. To znamená, že dražebník musí mít vydanou koncesi k provádění dražeb, která je podmíněna předchozím písemným souhlasem Ministerstva pro místní rozvoj a také uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti dražebníka za škodu, která by mohla v souvislosti s jeho činností vzniknout. Organizování dražby je tedy vázanou živností a nikoliv volnou, jak je tomu u přímého prodeje, kterou má většina zprostředkovatelů.

     Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám je zodpovíme. Kontakty naleznete zde.