SLUŽBY DEVELOPERŮM

Naše realitní společnost garantuje developerům komplexní a profesionální služby v této oblasti, včetně zajištění veškerých vedlejších služeb. Naše práce spočívá v přípravě financování realizace developerského projektu, včetně jeho zajištění a vyhledání vhodných lokalit pro budoucí záměr, kde prověřujeme veškeré možnosti a rizika v dané lokalitě. Ve spolupráci s architektem a investorem připravujeme návrhy vhodného uspořádání a členění jednotlivých prostor s ohledem na požadavky trhu s nemovitostmi a novými trendy. Developerovi předkládáme ekonomický rozpočet s plánem prodeje, a marketingový plán práce naší společnosti a případné mediální kampaně. Před prodejem zajišťujeme koncepty smluv s provázaností na danou záměr a financování projektu developera s ohledem na konečného kupce a jeho finanční zajištění. Předložíme způsob financování celého projektu s porovnávací analýzou jiných a financujících subjektů.

Úspora nákladů a komplikací developera:

Využitím našich služeb si developerská společnost ušetří významné náklady na mediální a inzertní kampaně pro prezentaci prodeje či nájmu nemovitostí. Developer nemusí investovat do vlastního personálu, kde je zapotřebí profesionálních prodejců s obchodními dovednostmi. S dobrým načasováním zakázky a poradenstvím bude docíleno lepšího prodejního výsledku, a tím i vyššího zisku developera. Naše společnost navíc koordinuje další konkurenční zprostředkovatele bez nároku na zvýšení odměny.

Nabízíme v rámci zakázky:

Vše další je dle konkrétního vývoje prodeje zakázky a realizace stavby.

Výhody spolupráce:

Zajištění veškerých dalších náležitostí, jako např. znalecké posudky, studie, geodetické práce apod.