O SPOLEČNOSTI

Elementární myšlenkou založení naší společnosti byl inovativní přístup ke klientům. Komplexní řešení a zlepšení kvality poskytovaných služeb na realitním trhu vyžaduje vysokou odbornost každého pracovníka. Tým, který stál u zrodu firmy, se skládá z mimořádně zkušených odborníků v oboru nemovitostí a investičního bankovnictví. Laťku kvality poskytovaných služeb garantují kvalifikační zkoušky nových spolupracovníků. Společnost se řídí potřebou zákazníka v souladu s principy partnerství evropské realitní kanceláře. Změna potřeb a nároků na kvalitu poskytovaných služeb vyplývající z otevřeného evropského prostoru je námi chápána jako zásadní.

Realitní a finančně poradenská společnost, která byla založena v roce 1981 v Rakousku pod názvem System Finanz AG, s hlavní působností v oblasti finančního poradenství a kapitálových trhů. Tato společnost se v pozdější době soustředila i na investice do nemovitostí, a koncem osmdesátých let založila dceřinou společnost s názvem Immobilien Entwicklung und Treuhandgeselschaft m.b.H. působící pod zkratkou I.E.T. Immobilien,G.m.b.H.

Hlavní činností byl komplexní realitní servis, tj. zprostředkování koupě a prodeje všech druhů nemovitostí včetně všech dalších souvisejících služeb realitního subjektu a finančně-poradenské činnosti. Po dlouhodobém a úspěšném působení této společnosti v Rakousku byla v roce 1998 založena její pobočka v České Republice, dnes ale působí společnost v  celorepublikovém měřítku.

Naše společnost je dynamickou, úspěšnou a vyhledávanou, a to na základě dlouholeté tradice, je známou svou odbornou péčí o zákazníky v oblasti realit a finančního poradenství. Navázali jsme na dobré a zavedené tradice naší mateřské společnosti, kde dnes je již  I.E.T.Reality s.r.o. pouze českým subjektem. Pracujeme s vlastními, odborně vyškolenými pracovníky – realitními makléři, ve vlastním firemním zázemí. Klademe hlavní důraz na kompletní realitní servis pro klienta, kde každému vypracujeme individuální plán realizace při nákupu nebo prodeji nemovitosti včetně zajištění právních služeb a financování kupní ceny.

Byli jsme přítomni úspěšnému založení dceřiných a partnerských společností I.E.T.Development, s.r.o. a I.E.T.Finanz, s.r.o., které se zabývají nově vznikajícími developerskými projekty v oblasti inženýringu vlastních pozemků a výstavbou nemovitostí, jako i  finančním zabezpečením všech realitních obchodů.

Veškeré konzultace v naší realitní kanceláři.