VÝHODY REALITNÍ KANCELÁŘE

Realitní společnost je pomocníkem při prodeji nebo pronájmu nemovitostí a také přináší oběma stranám, tj. majiteli nemovitosti, jako i kupci či nájemci, mnoho výhod. Řada lidí si v dnešní době neuvědomuje, jaké konkrétní výhody mu přináší naše činnost při prodeji nebo pronájmu nemovitosti. Naopak se s přispěním různých médií domnívají o opaku. Jde o zásadní omyl. Prvořadá je zkušenost a profesionální odbornost v oboru. Jedině se znalostí trhu s nemovitostmi, a zejména všech jeho rizik a předností, se dá očekávat objektivně kvalitní výsledek.

Základními atributy jsou:

SPOLEČNOST  I.E.T. REALITY:

Jste očekáváni:

Rozhodli jste se prodat či pronajmout svou nemovitost našim prostřednictvím a chcete vědět, co můžete očekávat? Nemusíte mít obavy z prvního kontaktu, poněvadž naše poradenské služby jsou bezplatné. Kontaktujte nás!

První schůzka, předání informací

Na základě telefonického nebo mailového kontaktu si s vámi náš makléř dohodne osobní schůzku, na které si prohlédne vaši nemovitost. Naši makléři jsou dlouholetými profesionály pracujícími v oboru prodeje a pronájmu nemovitostí, a rádi vám poradí jakou optimální výši ceny nemovitosti pro prodej či pronájem u vaší nemovitosti zvolit. Jsou těmi, kdo o vás bude pečovat a bude vás doprovázet po celou dobu realitního obchodu až do samotného předání nemovitosti. Zkontrolujeme kompletnost podkladů nutných k realizaci obchodního případu a potřebných k uzavření zprostředkovatelské smlouvy, která se uzavírá mezi vámi a naší společností. Makléř také pořídí kompletní fotodokumentaci a podrobný popis nemovitosti.

Sepsání zprostředkovatelské smlouvy

Na základě oboustranné dohody s vámi a naší společností je sepsána zprostředkovatelská smlouva. Ta obsahuje pravidla tohoto obchodu, je smlouvou, která vymezuje úlohu zprostředkovatele, ale zvláště chrání zájmy vlastníka nemovitosti – Vás. Vše vysvětlíme.

Propagace

Naši pracovníci následně vaši nemovitost zadají do databáze objektů na našem vlastním serveru. Systém již automaticky spáruje a vyhledá možné zájemce, kteří se v průběhu naší činnosti u nás registrují jako zájemci o nemovitosti. Dále systém automaticky zadává Vaši nemovitost do všech dostupných inzertních realitních vyhledávačů a cílené internetové inzerce. Mimo jiné při výhradních zakázkách nemovitosti prezentujeme i v tištěných médiích, např. Real City a Grand Reality apod. Naše společnost má již řadu let rezervována nejlepší místa v těchto časopisech na titulní stránce apod., a tím dosahujeme lepší efektivity prodeje. Vaše zakázka je umístěna i na našich webových stránkách a na prezentačních vývěskách.

Prohlídky nemovitosti

Další neocenitelnou výhodou spolupráce je možnost bezplatného volání na naše centrální inzertní číslo, které je v pracovní dobu od 8 hod do 19 hod obsluhováno profesionálními poradci. Dále mají klienti možnost kontaktovat vašeho makléře na jeho přímý mobilní nebo pevný telefon. Následně je dohodnuta prohlídka vaší nemovitosti, na kterou se dostaví osobně i pracovník, který provádí prodej vaší nemovitosti.

Zprostředkování financování

Při realizaci či jen při konzultaci obchodního případu je zájemci o vaši nemovitost nabídnuta i přímá pomoc při financování kupní ceny prostřednictvím naší společnosti. Tímto způsobem eliminujeme zájemcům o nemovitosti jejich komplikace při vyřizováním úvěru, šetříme čas,
a tím docílíme i lepšího efektu prodeje nemovitosti.

Sepsání rezervační smlouvy a složení rezervační zálohy

Se solventním zájemcem o koupi vaší nemovitosti následně sepíšeme rezervační smlouvu.
V této smlouvě již jasně deklaruje zájemce o koupi svůj záměr koupi či pronajmout vaši nemovitost za dohodnutou kupní nebo nájemní cenu. Tento zájem stvrzuje jednak svým podpisem, ale také složenou rezervační zálohou. Zároveň je zde stanoven pevný termín podpisu kupní či nájemní smlouvy.

Sepsání smlouvy o budoucí kupní smlouvě

Zajistíme všechny potřebné doklady pro přípravu převodních smluv, jejichž návrhy vám vyhotovíme. Ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní je závazek obou účastníků prodeje nebo pronájmu nemovitostí uzavřít do určeného termínu smlouvu kupní či nájemní. Tato smlouva se využívá v případech, kdy např. kupující strana vyřizuje hypoteční úvěr, nebo nemovitosti nejsou stavebně dokončeny, nebo má jedna ze smluvních stran jiný důvod, proč se kupní či nájemní smlouva nemůže podepsat okamžitě, ale vážný zájem o realizaci obchodu mají obě dvě strany navzájem.

Složení kupní ceny

Dle dohody účastníků se částka kupní ceny ukládá do úschovy naší realitní kanceláře. Pro každý převod vlastnických práv je možno využít i úschovy u advokáta, banky či notáře, ale ta je již zpoplatněna. Co je to úschova kupní ceny?

Sepsání kupní či nájemní smlouvy

V okamžiku, kdy jsou obě strany rozhodnuty nemovitost koupit a prodat nebo pronajmout, a při prodeji je již uhrazena kupní cena v úschově, je možno takovouto finální předem odsouhlasenou smlouvu v naší společnosti uzavřít. Pozor na kontrolu uzavíraných smluv, které by měl vždy zkontrolovat i váš vlastní advokát. Žádná realitní kancelář není kanceláří advokátní, a tudíž nemůže garantovat správnost obsahu smluv. My však vyhotovujeme pouze návrhy, které jsou samozřejmě pečlivě námi, ale zejména našimi právníky kontrolovány.

Návrh na vklad

Po podpisu kupní smlouvy bude proveden návrh na vklad na příslušném katastrálním úřadu. Tento návrh na vklad je naším pracovníkem doručen na katastrální úřad a následně je vám tento návrh označený podacím razítkem katastrálního úřadu doručen.

Vyplacení kupní ceny

Po prokázání změny vlastnického práva či jiných ustanovených podmínek je oprávněné straně vyplacena kupní cena na její bankovní účet. Hotovostní výplaty neprovádíme. Tímto je proces převodu vlastnictví ukončen.

Provize

Provizi si naše společnost účtuje až po úspěšné realizaci obchodního případu. Výše provize je stanovena dle standardu realitních kanceláří v České Republice a dle doporučení asociace realitních kanceláří.

Pomoc při zajištění odhadu nemovitosti pro potřeby zaplacení daně z převodu nemovitosti.

Naše společnost vám ráda pomůže při vyřízení odhadu nemovitosti pro účely zákonné daně z převodu nemovitosti. Tato daň je ze zákona hrazena stranou kupující, a to ve výši 4 %
z ceny kupní či odhadní. Daň je vypočítávána z ceny vyšší.

Předání nemovitostí

Jsme přítomni u předání a převzetí nemovitosti, kde vám pomůžeme s protokolárním předáním, opisem měřidel, a určením vybavení, závad apod. Dále jsme také nápomocni při vyplnění formulářů na přepis médií plynu, vody a elektrické energie. To vše za přítomnosti našeho realitního makléře, který vás celou dobu doprovázel při veškerých jednáních až do samotného a úspěšného uzavření případu, který jak doufáme, vedl k vaší naprosté spokojenosti.