Prodej, Pozemky, Trvalý travní porost, 6440 m², Vranovice nad Svratkou

foto obec 2
4280 km+o
4280 mezi Velké louky a Zahrádky
Lokalita:Vranovice
Cena:386 620 Kč
včetně DPH, včetně poplatků, včetně provize, včetně právního servisu
Evid. číslo:IETB99546
Kategorie:Pozemky - trvalý travní porost
Lokalita:Vranovice
Okres:Brno-venkov
Plocha pozemku:6.440 m²
Poloha objektu:V bloku
Zástavba:Venkovská

Prodej rovinatého pozemku 6440 m², v KÚ obce Vranovice nad Svratkou, mezi lokalitami Velké louky a Zahrádky. Jedná se o plochy ZT trvalé travní porosty a NH plochy lesů.
Dle koordinačního výkresu územního plánu se pozemek parc. č. 4280 téměř celý nachází v aktivní zóně Q20 záplavového území vodního toku. Vzhledem k tomu bude potřeba konkrétní záměr předložit formou situačního výkresu a konzultovat se stavebním úřadem v Pohořelicích.
Obecně:
- na plochách ZT lze v souladu s jejich charakterem "umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro
zemědělství, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro protierozní a protipovodňovou ochranu, pro ochranu přírody
a krajiny a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace, např.
cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra
- na plochách NH, pozemky vodních toků, lze "umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro lesní
hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové
komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků

Další informace

Počet objektů:1
Další informace
Tisk nabídky Poslat na e-mail
Patricie Vojtěchovská
Patricie Vojtěchovská

Mobil: +420 727 868 280

Telefon: +420 542 120 238

[email protected]
Kontaktovat makléře
  • I.E.T.Reality, s.r.o.
  • náměstí Svobody 87/18
    Brno

Nejde o nabídku k uzavření jakékoliv smlouvy, ale o nezávazné poskytnutí základních orientačních informací, resp. nejde o součást kontraktačního procesu dle ust. § 1731 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, a tedy se neuplatní ust. § 1729 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. K případnému uzavření jakékoliv smlouvy může dojít toliko v listinné formě, po dohodě na jejím obsahu a všech náležitostech, přičemž případné právní jednání bude uskutečněno přímo mezi smluvními stranami."

Poslat dotaz do realitní kanceláře

Zaujala vás tato nemovitost? Sjednejte si prohlídku nebo získejte více informací.


Všechna pole jsou povinná.